Publicat per

Dietari de Pràctiques: 10ª entrada

Les jornades de lectura van funcionar bé en els dos grups. El B estava emocionat per descobrir com havien evolucionat els diferents relats, i l’A, grup en el qual com es pot comprovar vaig notar certa distància amb l’exercici, es va mostrar sorprenentment curiós amb les lectures dels diversos relats. Alguns dels alumnes s’havien d’avaluar en funció a l’atenció a la diversitat, però el cert és que van fer un bon treball al moment de llegir en públic, i tractant de respondre qüestions que els feia tant jo com els alumnes. Per tal d’assegurar l’atenció dels grups, vaig fer que cada grup penses una cosa a millorar del relat i alguna cosa que els hagués agradat molt, i el grup que anomenés aleatòriament hauria d’encarregar-se de comentar-ho davant de tothom. També donava l’oportunitat al grup que havia llegit el relat original del qual partia per comentar les seves impressions sobre el canvi sofert, i si els agradava o s’esperaven com havia acabat evolucionant.

Ara, però em trobava amb un nou problema: les avaluacions. Tal com jo les tenia plantejades, la part de comprensió contava un 25%, part que em va ser senzill avaluar, ja que els qüestionaris individuals deixaven molt clara aquesta qüestió. La part de redacció un altre 25%, la de correcció un altre 25%, la lectura un 10% i la participació i l’actitud un 15%. A l’hora de la veritat per això, em vaig trobar amb el següent problema. Per baixa nota de participació que poses a alguns alumnes, el fet d’haver estat en un grup amb molt bona nota els feia tenir més nota, que algun grup més fluix, però on tots havien participat i havien demostrat feina. ¿Com avaluar llavors a aquests alumnes que no havien demostrat treballar en les diferents sessions, i que ara s’aprofitaven de la nota general? Tampoc era tan senzill com suspendre’ls o fer-los entregar un treball a part, ja que en moltes ocasions havien participat suficient, però no tant com d’altres amb molta menys nota i que havien demostrat un treball més constant i més present en el treball.

Vaig fer omplir formularis de coavaluació i d’autoavaluació, així com la possibilitat de donar “feedback” a l’activitat, i tot i que em van ser de gran ajuda, per alguns grups amb els quals no vaig poder prestar l’atenció desitjada, continuaven sense rectificar aquest problema. Segons una avaluació formativa i formadora, certs alumnes havien demostrat més que d’altres, però alhora la qualitat del treball final és molt diferent, i és una diferenciació difícil d’explicar a l’alumnat i de justificar.

Consultant amb la meva tutora, deia que malgrat haver-hi una part dedicada a l’actitud i participació, ella condicionava la nota de cada una de les parts també segons aquesta, tot i que s’ha d’anar amb cura, ja que és difícil saber amb exactitud quina quantitat de treball hi ha de cadascú en les feines en grup, i s’havia de consultar (en cas que calgués) personalment amb algun membre del grup que fos de confiança com havia estat el repartiment. Més enllà d’aquesta problemàtica, els resultats finals van ser molt positius, i els alumnes van demostrar haver adquirit eines i aprenentatges significatius que en el transcurs de l’exercici no m’havia quedat clar que haguessin assumit. També van fer una valoració positiva de l’activitat, explicant-me que els havia agradat perquè era variada, i no es basava en lectura d’un relat i qüestionari, sinó que se’ls feia treballar en molts aspectes diferents, i això els treia pressió i els feia sentir còmodes.

Debat0el Dietari de Pràctiques: 10ª entrada

Deixa un comentari